להרשמה לחודש
התנסות חינם:

"ותן חלקנו" הוא ספרון כיס המאפשר לימוד יומי בן חמש דקות 
של גמרא מבוארת,  משנה, הלכה, דברי הגות לשבת ופרשת השבוע.
פסק זמן רוחני ומרומם נפש המעניק ערך מוסף עצום ליומו
של כל יהודי.

רק 5 דקות
ביום

להיות חלק
ממשהו גדול

 
LandIt.co.il | מערכת לבניית דפי נחיתה